КулЛиб - Скачать fb2 - Читать онлайн - Отзывы
Всего книг - 391651 томов
Объем библиотеки - 503 Гб.
Всего авторов - 164480
Пользователей - 88997
Загрузка...

Впечатления

IT3 про Гришин: Выбор офицера (Альтернативная история)

очень посредственно во всех смыслах.с логикой автор разминулся навсегда - магический мир,мертвых поднимают,руки-ноги отращивают,а сифилис не лечат,только молитвы и воздержание.ню-ню.вобще коряво как-то все,лучше уж было бы без магии сочинять.
заметка для себя,что бы не скачал часом проду.

Рейтинг: +2 ( 2 за, 0 против).
Serg55 про Сухинин: Долгая дорога домой или Мы своих не бросаем (Боевая фантастика)

накручено конечно, но интересно

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
Serg55 про Савелов: Шанс. Выполнение замысла. Книга 3. (Альтернативная история)

как-то непонятно, автор убил надежду на изменения в истории... и все к чему стремился ГГ (кроме секса конечно)

Рейтинг: +2 ( 2 за, 0 против).
Михаил Самороков про Громыко: Профессия: ведьма (Юмористическая фантастика)

Женскую фэнтези ненавижу...как и вообще всё фэнтези. Для Громыко пришлось сделать исключение. Вот хорошо. Причём - всё. И "Ведьма", и "Верные Враги", и цикл "Космобиолухи"и иже с ними. Хорошая, добротная ржачка.
Рекомендую. Настоятельно.

Рейтинг: +3 ( 3 за, 0 против).
IT3 про Колесников: Доминик Каррера (Технофэнтези)

очень хорошо,производственно-попаданческий роман.читаю с интересом.автору - успехов и не забывать о продолжении.

Рейтинг: +7 ( 7 за, 0 против).
time123 про Коваленко: Ленточка. Часть 1 (СИ) (Альтернативная история)

Это такая ***, что слов для описания мне просто не подобрать.

Могу лишь пожелать автору начать активней курить, и увеличить дозу явно принимаемых наркотиков, дабы поскорее избавить этот мир от своего присутствия.

Рейтинг: +4 ( 4 за, 0 против).
Олег про Данильченко: Лузер (Альтернативная история)

Стандартный набор попаданца с кучей роялей и женщин всех рас.
В принципе задумка не плохая, но избыток событий и некоторая потеря логики (или забывчивость автора), убивает все удовольствие от прочтения. Множественные отступления вызывают лишь желание просто листать дальше, не вникая в содержание (касается обеих частей). Пройдя мимо ничего не потеряете.

Рейтинг: +5 ( 5 за, 0 против).
загрузка...

Юрко Іздрик

RSS канал автора
Поделиться:
Иллюстрация № 1


UA
Ю́рій Рома́нович І́здрик (* 16 серпня 1962, Калуш Івано-Франківської обл.) — український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проекту «Четвер». Живе і працює у Калуші. Один із творців станіславського феномену.
Юрко Іздрик народився в м. Калуші на Івано-Франківщині. По закінченні школи вступив на навчання у Львівський політехнічний інститут на механіко-технологічний факультет. У студентські роки вивчав історію мистецтва, відвідував публічні лекції з мистецтвознавства, грав у рок-гурті (має початкову музичну освіту), брав участь у постановках самодіяльного студентського театру. Закінчивши інститут у 1984 р., почав працювати інженером на Івано-Франківському заводі автоматизованих ливарних машин (1984–1986), згодом — у Калуському науково-дослідному інституті галургії (1986–1990).
Наприкінці 80-их років активно включився у мистецьке життя: брав участь у численних офіційних та неофіційних мистецьких акціях, виставках, співпрацював з обласною комсомольською газетою. У 1989 р. розпочалася історія легендарного журналу — «Четвер». Перші два номери були самвидавними. У 1990 р. на одному з мистецьких заходів познайомився з Юрієм Андруховичем, що стало визначальним у житті автора. Юрко запропонував Андруховичу разом випускати «Четвер», на що той одразу ж погодився. Кілька років митці працювали над журналом разом. Дружні стосунки Ю.Андрухович та Ю.Іздрик підтримують до сьогодні.
Перші твори письменника з'явилися друком у самвидавних випусках журналів «Четвер» та «Відрижка» (Польща). В останньому надруковані перші вірші. Після літературного дебюту ненадовго перериває письменницьку творчість. Окрім редакції «Четверга», починає активно займатися малярством (1990–1994). Про це свідчить участь у численних художніх виставках. Поміж цим займається художнім оформленням книжок і журналів. Втім, поступово повертається до письменницької діяльності. Деякий час захоплюється театром, пише інсценівки. У 1994 році остаточно повертається до літературної творчості та діяльності. У перервах між написанням книг співпрацює з газетою «День», продовжує редагувати «Четвер», займається музикою. У 2008 р. з'явився останній 30-ий номер журналу «Четвер», видавництво якого поки що призупинено. Тривале метання поміж музикою, візуальним мистецтвом і літературою на сьогоднішній день вирішується на користь першого, хоча продовжує писати вірші та працює над виданням вуличного журналу «Просто неба». Вже другий рік поспіль займається спільним музичним проектом з поетом та музикантом Григорієм Семенчуком «DrumТИатр».
* * *
RU
Юрий Романович Издрык (* 16 августа 1962, Калуш Ивано-Франковской обл.) — украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта «Четвер». Живет и работает в Калуше. Один из создателей станиславского феномена.
Юрко Издрык родился в г. Калуше Ивано-Франковской обл. По окончании школы поступил в Львовский политехнический институт на механико-технологический факультет. В студенческие годы изучал историю искусства, посещал публичные лекции по искусствоведению, играл в рок-группе (имеет начальное музыкальное образование), участвовал в постановках самодеятельного студенческого театра. Окончив институт в 1984 г., начал работать инженером на Ивано-Франковском заводе автоматизированных литейных машин (1984—1986), затем — в Калушском научно-исследовательском институте галургии (1986—1990).
В конце 80 -х годов активно включился в художественную жизнь: участвовал в многочисленных официальных и неофициальных акциях, выставках, сотрудничал с областной комсомольской газете. В 1989 г. началась история легендарного журнала — «Четверг». Первые два номера были самиздатовские. В 1990 г. на одном из культурных мероприятий познакомился с Юрием Андруховичем, что стало определяющим в жизни автора. Юрко предложил Андруховичу вместе выпускать «Четверг», на что тот сразу же согласился. Несколько лет писатели работали над журналом вместе. Дружеские отношения Ю.Андрухович и Ю.Издрык поддерживают до сих пор.
Первые произведения писателя появились в печати в самиздатовских выпусках журналов «Четвер» и «Отрыжка» (Польша). В последнем напечатаны первые стихи. После литературного дебюта ненадолго прерывает писательское творчество. Кроме редакции «Четверга», начинает активно заниматься живописью (1990—1994). Об этом свидетельствует участие в многочисленных художественных выставках. В то же время занимается художественным оформлением книг и журналов. Впрочем, постепенно возвращается к писательской деятельности. Некоторое время увлекается театром, пишет инсценировки. В 1994 году окончательно возвращается к литературному творчеству и деятельности. В перерывах между написанием книг сотрудничает с газетой «День», продолжает редактировать «Четвер», занимается музыкой. В 2008 г. появился последний 30-й номер журнала «Четвер», выпуск которого пока приостановлен. Длительные метания между музыкой, визуальным искусством и литературой на сегодняшний день решается в пользу первого , хотя продолжает писать стихи и работает над изданием уличного журнала «Просто неба». Уже второй год подряд занимается общим музыкальным проектом с поэтом и музыкантом Григорием Семенчуком «DrumТИатр».

Блог: http://izdryk-y.livejournal.com/Показывать:   Сортировать по:

    Массовая выкачка в формате:

Показываем книги: (Автор) (все книги)

Количество книг по ролям: Автор - 7. ( 7 на иностранном языке)
Всего книг: 7. Объём всех книг: 13 Мб (13,732,635 байт)

Автор

Современная проза  

- АМтм [на украинском (uk)] 1096K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Юрко Іздрик
- Воццек & воццекургія [на украинском (uk)] (и.с. Бібліотека журналу Четвер) 666K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Юрко Іздрик
- Острів КРК та інші історії [на украинском (uk)] 669K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Юрко Іздрик
- Подвійний Леон. Іsтоrія хвороби [на украинском (uk)] 938K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Юрко Іздрик
- Флешка-2GB [на украинском (uk)] (и.с. de profundis) 1842K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Юрко Іздрик

О любви   Современная проза  

- 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки [на украинском (uk)] 683K  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Софія Андрухович - Оксана Забужко - Юрій Андрухович - Марія Василівна Матіос - Лариса Денисенко

Публицистика   Современная проза  

- Жлобологія [на украинском (uk)] 7513K  (читать)  (скачать fb2) - Юрій Андрухович - Лесь Подерв’янський - Богдан Жолдак - Олег Володимирович Покальчук - Сергій Вікторович Жадан


Зарегистрируйтесь / залогиньтесь для выкачки нескольких книг одним файлом.
загрузка...